Dorpshart De Kwakel

Veel belangstelling inloopbijeenkomst supermarkt dorpshart De Kwakel

17-01-2023 219 keer bekeken

Op 10 januari organiseerde supermarkt Rehorst samen met de gemeente een grote inloopbijeenkomst. De interesse voor de plannen van de nieuwe supermarkt met appartementen erboven bleek groot. Het was de eerste keer dat het ontwerp van de supermarkt met woningen werd gepresenteerd aan het publiek.

Men kon die middag en avond in gesprek te gaan met onder meer de aannemer, de architect en de makelaar. De ontwerpen van de supermarkt zijn inmiddels ook aangebracht op de ramen van het Rabobankgebouw en zijn doorlopend te bekijken. Het plan voor de supermarkt loopt parallel aan de herinrichting van het dorpshart en sluit hierop aan. Voor deze herinrichting maakte een werkgroep van bewoners en ondernemers eerder al een ontwerp.  

Bestemmingsplan en planning 

De plannen voor de supermarkt zitten momenteel in de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage t/m 1 februari. Inzien is mogelijk in de hal van het gemeentehuis of digitaal op ruimtelijkeplannen.nl. Zodra het bestemmingsplan voor de supermarkt definitief is, wordt rond april de omgevingsvergunning aangevraagd. Na goedkeuring kan gestart worden met de sloop van het gebouw. De volgende stap in de werkzaamheden van het dorpshart (openbare ruimte) is het contracteren van een aannemer door de gemeente.  

De vernieuwing van de openbare ruimte in dorpshart De Kwakel wordt mogelijk gemaakt door een co-financiering van de gemeente en Stichting Leefomgeving Schiphol. De ontwikkeling van de supermarkt met woningen is een particulier initiatief.

Cookie-instellingen