Dorpshart De Kwakel

Gemeenteraad positief over bestemmingsplan supermarkt De Kwakel

21-03-2023 308 keer bekeken

In de afgelopen raadscommissie van 15 maart is positief gereageerd op de wijzigingen die in het bestemmingsplan nodig zijn om de bouw van de supermarkt met appartementen mogelijk te maken. Dit betekent dat het bestemmingsplan vastgesteld kan worden in de raadsvergadering van 30 maart.

Op wijzigingen van een bestemmingsplan kan iedereen inspraak hebben tijdens een inzageperiode van 6 weken. Deze inzageperiode liep t/m 1 februari 2023. Rondom het bestemmingsplan en de presentatieplannen van de supermarkt is op 10 januari ook een druk bezochte inloopbijeenkomst georganiseerd in De Kwakel. Er zijn uiteindelijk geen officiĆ«le bezwaren (zienswijzes) binnen gekomen, wel een aanbeveling om ook gelijkvloerse appartementen op te nemen voor senioren. De raadsleden waren blij te merken dat ook deze vraag is verwerkt in de plannen. En dat met dit bestemmingsplan de herinrichting van Dorpshart De Kwakel ook van start kan gaan. Over de werkzaamheden voor het dorpshart kunnen we u binnenkort meer vertellen. 
Wist u dat u raadscommissie en raadsvergaderingen ook live kunt volgen of later terugkijken? Kijk de raadscommissie van 15 maart hier terug (vanaf 1:10:00).

Volgende stappen supermarkt
Na het vaststellen van het bestemmingsplan op 30 maart kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd door de ontwikkelaar van de supermarkt en woningen. Ook hier volgt een wettelijke periode voor bezwaar op. Na het ontvangen van de vergunning kan gestart worden met de sloop van de Rabobank en de bouw van het nieuwe pand. Dit zal pas na de zomer zijn.
Bekijk het nieuwbouwproject op de website van de ontwikkelaar De Koning.

Cookie-instellingen