Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Resultaat enquête over samenwerken (meedoen en -denken

09-12-2020 2458 keer bekeken

In de maand oktober heeft de gemeente Uithoorn aan inwoners, bedrijven en organisaties gevraagd om deel te nemen aan een enquête over samenwerken.

De Rijksoverheid vraagt namelijk aan gemeenten om hiervoor een plan te maken. Het maken van dat plan doen we in de gemeente Uithoorn graag samen met elkaar. De eerste stap hierbij bestond uit het ophalen van ervaringen via een enquête. Een samenvatting van de resultaten staan hieronder beschreven.

Deze resultaten maken straks deel uit van de toekomstige mogelijkheden voor participatie. Dit wordt begin 2021 met de gemeenteraad besproken.

Ervaringen van initiatiefnemers
Een ruimte meerderheid van de initiatiefnemers die in onze gemeente plannen ontwikkelen (schoolbestuurders, verenigingen, ondernemers, projectontwikkelaars) heeft de positieveervaring dat belanghebbende inwoners een open en constructieve houding hebben. De initiatiefnemers vonden het waardevol om inzicht te krijgen in de verschillende belangen die spelen. Ze willen graag de samenwerking verder verbeteren door belanghebbenden een grotere stem te geven in het eindresultaat. Ook willen zij een snellere doorloop van het proces om te voorkomen dat het animo voor het plan verdwijnt.

Ongeveer de helft van de initiatiefnemers heeft de bedoeling om anderen actief te betrekken bij hun plannen door:

  • Ze mee te laten beslissen; en/of
  • Gebruik te maken van aanwezige deskundigheid.
  • De andere helft van de initiatiefnemers wil mensen vooral betrekken om: Hun eigen inzicht te vergroten; en/of te horen of er draagvlak is voor hun plannen en ideeën.

De initiatiefnemers geven aan dat zij van belanghebbenden een open houding verwachten en transparantie over zaken die spelen. Daarnaast wordt door initiatiefnemers verwacht dat belanghebbenden tijd investeren in het plan.

 Van specifiek de gemeente – die vaak meerdere rollen heeft – verwachten initiatiefnemers dat er meegedacht wordt en er maatwerk geleverd wordt.

Ervaringen van belanghebbende inwoners
De ervaringen tot nu toe laten zien dat de helft van de belanghebbenden van mening is dat er onvoldoende ruimte was voor het geven van meningen en ideeën en dat er bovendien niets mee wordt gedaan. Er wordt dan ook gevraagd om meer ruimte te geven en oprecht te luisteren. Men wil graag betere communicatie; een helder tijdpad en het duidelijk uitspreken van verwachtingen.

De intenties van de belanghebbenden bij het meedoen, liggen vooral in de beïnvloedingssfeer. Zij willen graag invloed kunnen uitoefenen op het eindresultaat en willen daar ook best wat tijd voor vrijmaken (gemiddeld 6 uur).

Ze nemen het liefste deel aan fysieke bijeenkomsten (bij voorkeur ’s avonds) of online via een platform of een enquête.

De belanghebbenden verwachten van de initiatiefnemer (dit is vaak de gemeente zelf) vooral een open houding en transparantie over de belangen en de te maken afwegingen. Geen van de belanghebbenden verwacht dat de initiatiefnemer zondermeer aan de wensen en belangen tegemoet komt.

 

Cookie-instellingen