Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Volgende stap participatiebeleid

08-06-2021 1735 keer bekeken

Eind 2020 heeft de gemeente Uithoorn aan inwoners, bedrijven en organisaties gevraagd mee te doen aan een enquête over samenwerken. De resultaten van die enquête maken deel uit van de toekomstige mogelijkheden voor participatie.

Praat mee op 29 juni (online vanaf 20.00 uur)

De resultaten van de enquête zijn verwerkt in een concept versie van het nieuwe participatiebeleid. Deze concept versie bespreken we graag met iedereen in Uithoorn die interesse heeft. Wil je meepraten om de concept versie nog beter te maken? Meld je dan voor vrijdag18 juni aan bij Merle Pijlman, merle.pijlman@uithoorn.nl.

Uit de enquête is gebleken dat een ruimte meerderheid van de initiatiefnemers die in onze gemeente plannen ontwikkelen de positieve ervaring heeft dat belanghebbende inwoners een open en constructieve houding hebben. De initiatiefnemers vonden het waardevol om inzicht te krijgen in de verschillende belangen die spelen. Ze willen graag de samenwerking verder verbeteren door belanghebbenden een grotere stem te geven in het eindresultaat. Ook willen zij een snellere doorloop van het proces om te voorkomen dat enthousiasme wegzakt. De ervaringen van belanghebbende inwoners laten echter zien dat de helft van de belanghebbenden van mening is dat er onvoldoende ruimte was voor het geven van meningen en ideeën en dat er bovendien niets mee werd gedaan. Er wordt dan ook gevraagd om meer ruimte te geven en oprecht te luisteren. Men wil graag betere communicatie; een helder tijdpad en het duidelijk uitspreken van verwachtingen.

Cookie-instellingen