Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Definitieve uitwerking van speelplekken Legmeer-West

23-01-2022 648 keer bekeken

Afgelopen zomer hebben we de bewoners van fase 2 in Legmeer-West gevraagd om mee te denken met de inrichting van de speelplekken in fase 2 van de wijk. In fase 2 komen er 3 speelplekken.

De locaties van de speelplekken
(klik op de titel voor alle foto's)

De eerste speelplek is een speelplek voor 0 tot 6 jaar, de tweede speelplek is een speelplek voor de leeftijden van 0 tot 6 jaar en 6 tot 12 jaar en de derde speelplek is een speelplek voor 12 jaar en ouder. De derde speelplek is gelegen in de Swale. Per speelpek zijn er 3 verschillende thema’s met ieder een eigen ontwerp voorgesteld, met uitzondering van de Swale. In de Swale zijn door de waterbergende functie namelijk minder mogelijkheden.

Uitslag varianten

Voor de eerste speelplek is het thema klauteren en wippen gekozen, dit thema was het populairste met 65% van de stemmen. Voor de tweede speelplek is het thema klimmen en klauteren het populairste met 58% van de stemmen. Aan de hand van deze gekozen thema’s hebben wij de speelplekken definitief uitgewerkt.

Uitwerking speelplek 1 – klauteren en wippen

Voor speelplek 1 is het thema klauteren en wippen uitgewerkt. In deze speelplaats worden 3 speeltoestellen geplaatst. Een wip wap, een kleuter schommel en een evenwichtsbalk. De schommel hebben wij in plaats van het kleuter klimtoestel bijgevoegd omdat hier veel naar werd gevraagd in de  enquête.

Uitwerking speelplek 2 – klimmen en klauteren

Het thema klimmen en klauteren is gekozen voor de uitwerking van speelplek 2. Deze speelplek wordt ingericht met twee grote klimtoestellen. Het eerste toestel is een klimtoestel voorzien van een glijbaan en het tweede klimtoestel is een klimtoestel met allerlei vlakken van touw om in te klimmen. De glijbaan hebben we toegevoegd door de grote vraag naar een extra glijbaan in de enquête. Naast deze twee klimtoestellen worden er ook twee klimheuvels gerealiseerd.  

Swale

De Swale dient drie doelen: spelen, waterberging en groen. De Swale is een voorziening waarin op een gecontroleerde wijze tijdelijk regenwater wordt vastgehouden. Dit regenwater wordt vastgehouden in een ondergrondse grindkoffer en indien nodig op het oppervlak. Na 24 uur wordt het regenwater automatisch afgevloeid op het oppervlaktewater. Zo voorkomen we wateroverlast bij hevige regenval.

Het ontwerp voor het spelen (12 jaar en ouder) binnen de Swale is iets aangepast ten opzichte het vorige participatiemoment. De klimkubus is vervangen door een apenboom. Dit geeft een extra mogelijkheid tot buiten sporten.

Feestelijke oplevering Swale

In mei wordt een feestelijk oplevermoment georganiseerd (mits dit mogelijk is rondom de dan geldende coronamaatregelen). Bij dit feestelijke moment zijn o.a. de ontwerpers, de ontwikkelaar, gemeente en de groenaannemer aanwezig.

 

Cookie-instellingen