Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Pijlers van het cultuurbeleid in Uithoorn

De Cultuurnota Uithoorn 2020 - 2023 bepaalt het cultuurbeleid voor de komende 4 jaar. Vier pijlers vormen hierbij de basis: Erfgoed, Kunst en Cultuur als middel, Cultuureducatie en Kunst in de Openbare Ruimte (KiOR).

       
Erfgoed Kunst en Cultuur als middel Cultuureducatie Kunst in de Openbare Ruimte

Thema's:
Behoud en onderhoud
Informatieverstrekking
Monumenten

 

Thema's:
Kunstvormen
Cultuur verbindt
Kunst op recept
Verbinden met zorg en welzijn

Thema's:
Educatie op PO en VO scholen
Uitbreiden naar 0 t/m 4 jarigen

 

Thema's:
Geïntegreerde kunst in de openbare ruimte
Saamhorigheid in de buurt
Leefbaarheid
Beelden
Wet- en regelgeving:
Omgevingswet
Erfgoedwet
Wet- en regelgeving:
Participatiewet
Wet- en regelgeving:
Participatiewet

Wet- en regelgeving:
Omgevingswet

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Afbeelding erfgoed

 

Erfgoed

Erfgoed bestaat uit vastgoed, mobiel erfgoed en immaterieel erfgoed. 
Randvoorwaarden om het erfgoed, monumenten en cultuurhistorie de maatschappelijke functie te kunnen toedichten, zijn dat de informatie erover goed op orde is, dat objecten opgenomen worden in routes zodat ze herkenbaar en beleefbaar zijn en dat objecten voor publiek toegankelijk zijn. De omgang met het cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet.

 

Afbeelding kunst als middel

 

Kunst en Cultuur als middel

Kunst brengt mensen bij elkaar, zorgt voor sociale cohesie. Kunst brengt levendigheid en aantrekkelijkheid voor Uithoorn. Mensen kunnen hun talenten ontplooien en inzetten. Kunst is van iedereen en voor iedereen. Kunst voor 0 tot 100 jarigen. Actieve deelname aan kunst maakt dat mensen actief blijven participeren in de maatschappij.
Cultuur is een ander woord voor beschaving, voor een samenleving met àlles wat de mens daarin tot ontwikkeling heeft gebracht. Bij cultuur horen zaken als taal, kennis, tradities, ambachten, kunst, wetenschap, godsdienst, filosofie, architectuur, geschiedenis.
Cultuur moet een middel zijn ter versterking van sociale samenhang, participatie en leefbaarheid van de gemeente. Cultuur geeft de mens de mogelijkheid zich te ontplooien. Cultuur biedt plezier en geeft een zinvolle besteding aan het leven.
 

 

Cultuureducatie

Sinds 2008 bestaat het Loket Cultuureducatie Amstelland. Het Loket Cultuureducatie Amstelland is een samenwerkingsverband van culturele instellingen en scholen voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn). Alle negen basisscholen in Uithoorn zijn aangesloten bij het Loket en nemen lespakketten af. Sinds 2018 zijn twee van de drie VO-scholen aangesloten.

Kunst in de Openbare Ruimte

Op dit moment zijn er 53 beelden in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Een globale actualisatie werd gemaakt in 2018. De meeste beelden zijn in bezit van de gemeente, een aantal zijn geschonken aan een kerk en een school. Voor een up to date inventarisatie en onderhoud van de beelden wordt DUO+ ingeschakeld.
In 2017 is het laatste beeld geplaatst in het meer tegenover het Zijdelwaardplein in overleg met de buurtbewoners.
Kunst in de openbare ruimte kan mensen in de buurt in contact brengen met elkaar, zoals een buurtkunstwerk dat tot stand komt door de samenwerking tussen kunstenaars en buurtbewoners. De buurtbewoners adopteren het beeld als hun “eigen beeld” waar ze trots op zijn. Dit kan tevens bijdragen aan de identiteit van de buurt. Ook kan gedacht worden aan pleintjes met bankjes en bomen & kunst om saamhorigheid in de buurt te creëren.
 

 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen