Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Rapportage definitiefase

In opdracht van de raad heeft de gemeente onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de Amstelzone te transformeren naar een aantrekkelijk woon-werkgebied. Het afgelopen jaar hebben we u hier een aantal keer over geïnformeerd. En tijdens bijeenkomsten hebben we gevraagd naar uw mening. Het onderzoek is nu afgerond. De uitkomsten van dit onderzoek staan in de rapportage ‘Een nieuwe toekomst voor de Amstelzone, de definitiefase verkend’. Ook de opbrengst van de informatieavonden is in de rapportage verwerkt.

Wat staat er in het rapport?

In het rapport staat een uitgebreide gebiedsanalyse. Ook worden de drie toekomstbeelden (wenkende perspectieven) uitgebreid beschreven. Deze drie toekomstbeelden hebben we tijdens de bijeenkomsten met u besproken. Op basis van alle resultaten staat in het rapport ook het advies om toekomstbeeld 2: ‘Ondernemend wonen’ als vertrekpunt te nemen.

Rapport Een nieuwe toekost voor de Amstelzone, definitiefase verkend

Hoe gaan we verder?

Op 25 april besluit de raad of het rapport wordt vastgesteld. En of toekomstbeeld 2 als vertrekpunt wordt genomen om de plannen voor de transformatie verder uit te werken.

Als de raad zijn voorkeur uitspreekt voor toekomstbeeld 2, en instemt met de vervolgwerkzaamheden, dan kunnen we het plan verder uitwerken. Hierover zullen we u informeren. Bij het verder uitwerken van de plannen zullen we ook de klankbordgroep actief betrekken.  

Cookie-instellingen