Aldi Kootpark

Eerstvolgend: De tijdelijke ALDI-winkel op het Legmeerplein is sinds 10 januari 2024 geopend. De ALDI-winkel aan de Sportlaan is gesloopt zodat de bouw plaats kan vinden. 
Lees ook de Veelgestelde vragen rondom de ALDI 

Het project: een winkel met appartementen

De ALDI is de afgelopen 7 jaar al flink ingeburgerd aan de Sportlaan in Uithoorn. De huidige vestiging op Kootpark-Oost in Uithoorn is een tijdelijk pand en ALDI wil graag een definitieve vestiging. De gemeente was in 2020 in principe akkoord hiermee, maar verzocht ALDI om een plan waarbij ook woningen gebouwd worden. ALDI heeft een ontwerp gemaakt voor een winkel met erboven 36 (sociale) huurappartementen. Het ontwerp en meer kunt u bekijken op de website van de architect MNNR: Aldi Kootpark

Tijdens de nieuwbouw aan de Sportlaan wil ALDI graag dat iedereen zijn vertrouwde boodschappen kan blijven doen. ALDI heeft hiervoor een plan ingediend voor een tijdelijke winkel op het Legmeerplein (grasveld) en heeft een vergunning voor 2 jaar gekregen.

Ook de Sportlaan wordt opnieuw ingericht, met een groene uitstraling. Lees meer over de Sportlaan en het groene plan

Dalí: woonconcept voor jongeren met autisme

De appartementen boven de ALDI zijn voornamelijk voor sociale huur. Maar er komt ook een bewonersinitiatief met 9 (zorg)woningen. Die zijn voor zelfstandig functionerende jongeren met een vorm van autisme. Op dit ogenblik loopt het traject voor de precieze indicatie nog, maar belangstellenden kunnen alvast een mail sturen naar daliwoongroep@gmail.com.

Wat er tot nu toe is gebeurd

In 2020 ging de gemeente in principe akkoord met het verzoek om een definitieve vestiging van ALDI aan de Sportlaan. Wel vroeg ze ALDI om een plan waarbij ook woningen gebouwd worden. Op dit plan kon iedereen reageren tijdens de digitale informatieavond die gehouden werd op 10 december 2021. In de raadsvergadering van 3 februari 2022 werd de anterieure overeenkomst (AOK) van ALDI door de raad akkoord bevonden. In een anterieure overeenkomst (AOK) staan de gezamenlijke afspraken over ontwerp, bouwhoogte, parkeren, groen etc. Na ondertekening door ALDI en de gemeente op 10 februari 2022 kon de procedure starten voor de benodigde wijziging op het bestemmingsplan en voor de omgevingsvergunning.

Bestemmingsplan

Het wijzigen van het bestemmingsplan en de aanvraag van de omgevingsvergunning gaat via vaste procedures. Hierbij kan iedereen de plannen inzien en officieel een bezwaar (zienswijze) indienen. Deze plannen werden eerst ter inzage gelegd op 28 juli 2022. ALDI organiseerde hiervoor een informatieavond. Er zijn 2 geldige zienswijzes ingediend. Op 29 december 2022 werd het ontwerpbestemmingsplan en de definitieve ontwerpomgevingsvergunning opnieuw ter inzage gelegd omdat in de eerdere stukken het besluit Hgw (geluidsbelasting) ontbrak. In deze tweede versie zijn de zienswijzen zoveel mogelijk al verwerkt.  

De stukken waren tot de sluitingstermijn van 8 februari 2023 in te zien op het gemeentehuis of digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2023 is het bestemmingsplan aangenomen. Na het verlopen van de officiële beroepstermijn van 6 weken is nu ook het gewijzigde bestemmingsplan en de vergunning definitief.
 

Cookie-instellingen