Inloopbijeenkomst voor plannen winkel en wonen ALDI Kootpark

29-07-2022 721 keer bekeken

De plannen voor een definitieve vestiging van de ALDI-supermarkt met appartementen zijn in een volgende fase aangekomen: het ontwerpbestemmingsplan en de concept-omgevingsvergunning zijn gereed. Deze documenten liggen voor 6 weken ter inzage in het gemeentehuis.

U kunt de documenten inzien van 28 juli tot en met woensdag 7 september. Het bestemmingsplan is bovendien digitaal te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. De gemeente organiseert op 29 augustus samen met de ALDI een informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatiebijeenkomst kunt u binnenlopen om meer te horen over de plannen voor de winkel met wonen. Ook kunt u dan vragen stellen en uw reactie geven.

Informatiebijeenkomst

U bent op maandag 29 augustus van harte welkom op het gemeentehuis. U kunt ‘s middags tussen 16.30 en 18.00 uur binnenlopen en ’s avonds tussen 19.00 en 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Naast deskundigen van de gemeente zijn vertegenwoordigers van ALDI en het bewonersinitiatief Dali aanwezig. Het bewonersinitiatief Dali wil 9 speciale woningen creëren: zelfstandige huurappartementen voor jongeren met een autismespectrumstoornis. Het ontwerp kunt u bekijken op de projectwebsite van de architect MNNR. Lees meer over de inloopbijeenkomst.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Voor de plannen van de nieuwbouw, een moderne supermarkt met 36 appartementen voor (deels kwetsbare) jongeren, is een wijziging nodig op het huidige bestemmingsplan. Ook moet het college van Burgemeester en Wethouders een omgevingsvergunning afgeven. Alle bewoners van de gemeente Uithoorn kunnen hierover hun mening geven. Het ontwerpbestemmingsplan en de concept-omgevingsvergunning kunt u daarom 6 weken lang inzien, van donderdag 28 juli tot en met woensdag 7 september. U kunt tijdens openingstijden terecht in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook online inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een zienswijze indienen

Bent u het niet eens met (delen uit) het plan of de concept-omgevingsvergunning? Dan kunt u tijdens de inzageperiode een zienswijze indienen. Dit kan tijdens de inloopbijeenkomst zelf of via een brief gericht aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op verzoek kunt u uw zienswijze ook mailen. Neem hiervoor eerst even telefonisch contact op met mevrouw S.D. Meulenbelt via (0297) 513 111.

De inzageperiode valt voor een deel in de vakantie. Daarom hebben we de informatiebijeenkomst na de vakantie georganiseerd. Ook na deze bijeenkomst heeft u nog tijd om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan en/of de concept-omgevingsvergunning. Alle bewoners van de gemeente Uithoorn hebben in maart van dit jaar ook al op het voorontwerpbestemmingsplan kunnen reageren. Deze reacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen verwerkt het college in het ontwerpbestemmingsplan en de concept-omgevingsvergunning. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Het besluit over de omgevingsvergunning neemt het college zelf.    

Nadat de gemeenteraad het ontwerp-bestemmingsplan heeft vastgesteld en het college over de aanvraag van de omgevingsvergunning heeft besloten, kunt u in beroep gaan tegen beide besluiten tegelijk. Dit doet u bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U hoeft dus niet apart beroep aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State behandelt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning als één besluit en geeft binnen zes maanden een oordeel. De gemeente publiceert het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning dan en geeft daarbij de informatie die u nodig heeft om in beroep te gaan. Uiteraard kunt u deze informatie ook krijgen op de informatiebijeenkomst of op aanvraag bij de gemeente.

Wilt u meer lezen over het project? Lees dan verder op de projectpagina van Kootpark-Oost. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo mist u niets!

Cookie-instellingen