Geef jouw mening over de mobiliteitsvisie

07-07-2023 241 keer bekeken

De ontwerp-Parkeervisie Uithoorn en het ontwerp-Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren liggen klaar voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 20 juni tot en met 24 augustus 2023.  

Waarop kun je reageren? 

  1. De ontwerp-Parkeervisie Uithoorn, met daarin een toelichting op alle doelen, ambities en beleidsregels.
    Uitleg; ambities, doelen en beleidsregels m.b.t. parkeren. Dit stuk schetst vooral de visie van de gemeente.
  2. Het ontwerp-Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren met een toelichting op de Beleidsregels Parkeernormen uit de ontwerp-Parkeervisie Uithoorn.
    Uitleg; De (juridisch) bindende beleidsregels voor het toetsen van particuliere initiatieven. De parkeervisie geeft een gedetailleerdere onderbouwing van deze beleidsregels, maar die zijn niet bindend zonder het parapluplan. 
  3. De concept-Beleidsregels Parkeernormen Uithoorn, opgenomen als bijlage bij het ontwerp-Bestemmingsplan Parapluplan Parkeren.
    Uitleg; bijlage van het ontwerpbestemmingsplan parapluplan parkeren waarin ook de gedetailleerdere beleidsregels en parkeernormen (getallen) worden beschreven.

N.B. Geprinte exemplaren zijn af te halen op het gemeentehuis of aan te vragen via gemeente@uithoorn.nl

Reageren
Stuur je reactie uiterlijk 24 augustus 2023 naar gemeente@uithoorn.nl. Of naar Postbus 8, 1420AA Uithoorn, onder vermelding van: "Ontwerp-Parkeervisie Uithoorn" of "Parapluplan Parkeren".

Cookie-instellingen