Voorlichtingsavond nieuwbouw Vakcollege Thamen

07-02-2022 1892 keer bekeken

De gemeente nodigde eind januari de directie en omwonenden van Vakcollege Thamen uit voor een presentatie van de nieuwbouwplannen voor deze school. Het huidige gebouw van het Thamen verkeert in gebrekkige staat. De gemeenteraad gaf in 2021 akkoord op het voorstel om nieuwbouwplannen uit te werken. 

Op de bijeenkomst werd het voorkeursscenario gepresenteerd, dat uitgaat van vervangende nieuwbouw van de school, naast het huidige schoolgebouw. De nieuwbouw kan, als daar behoefte aan blijkt te zijn, worden voorzien van een sporthal met extra gymruimte bovenop de school. Het scenario gaat, mede vanwege het dalend aantal scholieren, uit van een gebouw met minder oppervlak. Daardoor blijft er eventueel ruimte over voor nieuwe woningen. Er wordt een oplossing gezocht voor de verwachte parkeerbehoefte van zowel de gebruikers van het gebouw als de bewoners van die nieuwe woningen.

Volgens planning wordt het voorkeursscenario nog dit voorjaar verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Als de gemeenteraad daarover een definitief besluit heeft genomen, volgen ontwerp en realisatie van de nieuwbouw. Voordat het plan naar de gemeenteraad gaat, worden de omwonenden opnieuw uitgenodigd voor een bijeenkomst.

Klik hier voor de presentatie van de eerste bewonersavond.
 

Cookie-instellingen