Nieuwsbrief Locatieontwikkeling Thamen - start ontwerpfase

02-05-2024 24 keer bekeken

Afgelopen zomer stemde de gemeenteraad in met de grote investering voor een nieuw schoolgebouw met gymzalen. En En met het stedenbouwkundig plan (Wat zetten we waar neer? En hoe groot wordt het dan?). Daarmee is de onderzoeksfase klaar en start de ontwerpfase. Meer hierover in de nieuwsbrief.

Einde onderzoeksfase

Afgelopen zomer stemde de gemeenteraad in met de grote investering voor een nieuw schoolgebouw met gymzalen. Ook het stedenbouwkundig plan (Wat zetten we waar neer? En hoe groot wordt het dan?) werd goedgekeurd. Zo hadden we de belangrijkste richtlijnen voor het echte ontwerp op een rij. Daarna tekende schoolbestuur IRIS de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Daarmee is de onderzoeksfase afgerond. We weten wat we willen en wat er mogelijk is. Nu gaan we dit verder uitwerken.

Ontwerpfase

Dat betekent dat we een nieuwe fase zijn gestart: de ontwerpfase. De school laat daarbij een architect het gebouw en gymzalen ontwerpen. Na een officiële selectie is dat LIAG architecten geworden. Zij hebben eerder in Uithoorn de uitbreiding van het Alkwin Kollege ontworpen. De gemeente laat de parkeergarage, appartementen en het park ontwerpen.

Het ontwerp maken gaat in stappen. Eerst een schets, dan een voorlopig ontwerp. Natuurlijk presenteren we die ook aan de buurt en kunt u daarop reageren. Via deze nieuwsbrief en Uithoorndenktmee.nl houden we u steeds daarvan op de hoogte. Daarna wordt het een definitief ontwerp. Het schetsontwerp verwachten we eind mei gereed te hebben. Het voorlopig ontwerp zal rond de zomer klaar zijn, het definitief ontwerp einde dit jaar.

Het park en de woningen

Om de school heen blijft ruimte over. Daar komt een park, de parkeergarage en de woningen. Die worden later gemaakt, als de school af is. Maar we denken nu al na over het ontwerp.

Het park wordt voor iedereen toegankelijk: scholieren, huidige en nieuwe bewoners. Van het ontwerp mag de buurt daarom uiteraard ook iets vinden (participatie). We komen hiervoor later bij u terug, tegelijk met het ontwerp van de school. Het moet namelijk mooi bij elkaar passen.

Voor de woningen willen we betaalbare koopappartementen voor jongeren en starters maken. De gemeenteraad vroeg ons ook onderzoek te doen naar sociale huurwoningen. Daar nemen ze dan begin 2025 een besluit over. In de planning noemen we dit: de grondexploitatie. Eigenlijk: hoe benutten we de grond en wat gaat dat kosten?

Vergunning en de nieuwe Omgevingswet

Bij deze nieuwbouw moet er ook een vergunning komen. Locatieontwikkeling Thamen past deels in het oude bestemmingsplan voor Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o. Zo staat er nu ook al een school, maar nog geen appartementen of parkeergarage op die plek. Vroeger moest met een vergunning de afwijking van het bestemmingsplan worden goedgekeurd. Als omwonende of belanghebbende kon u dan uw mening geven of bezwaar maken.

Sinds dit jaar bestaat in Nederland de Omgevingswet. Alle losse bestemmingsplannen van een gemeente zitten nu samen in één omgevingsplan. Wel zo eenvoudig. Als een project nu afwijkt van een bestemmingsplan en dus van het omgevingsplan, moet ook een vergunning worden verleend. Zo’n afwijkend project heet afgekort een BOPA (buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Die naam mag u direct weer vergeten, maar zo begrijpt u wel waarom er in de planning hieronder in de eerste helft van 2025 de blauwe mijlpaal ‘Vaststellen BOPA’ staat vermeld. Natuurlijk heeft u ook dan de mogelijkheid om bezwaar te maken op deze vergunning. Maar liever horen we dat al eerder. Daarom hebben we de buurtbewoners vanaf het begin steeds meegenomen in de plannen. En dat blijven we doen. Met de reacties hebben we de plannen inmiddels ook al aangepast.

Planning

De bouw van de school zou eind 2025 moeten starten en halverwege 2027 gereed zijn. De volledige planning vindt u steeds op de pagina Planning op Uithoorndenktmee.nl

Op de hoogte blijven en contact

Op www.uithoorndenktmee.nl en via de nieuwsbrief houden we u steeds goed op de hoogte van de voortgang van het project. Heeft u nog een vraag of reactie voor ons? Stel deze dan via het reactieformulier of lees de Veelgestelde vragen.

Kent u iemand voor wie deze nieuwsbrief ook interessant zou zijn? Of voortaan graag zelf de nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden kan eenvoudig via aanmelden voor de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Projectgroep Locatieontwikkeling Thamen

Cookie-instellingen