Een nieuw plan voor het Schansgebied

14-03-2022 565 keer bekeken

Het Schansgebied vormt samen met het dorpscentrum de historische kern van Uithoorn. De gemeente heeft voor dit gebied een nieuw plan gemaakt. We zijn benieuwd wat u van dit plan vindt. Laat het ons weten via de vragenlijst en tijdens de informatiebijeenkomst.

De weg naar een nieuw plan

In 2012 hebben we samen met bewoners een eerste plan voor het Schansgebied gemaakt. De eigendommen van de Emmaüsparochie – de Schanskerk, pastorie en de tuin eromheen – maakten geen onderdeel uit van dit plan. Zowel de bewoners als de gemeenteraad vonden dit een gemis: het Schansgebied verdient een plan met veel groen, waarbij de historische kerktorens en pastorie, de bestaande karakteristieke huizen en de nieuwe gebouwen een sterk geheel vormen. De afgelopen jaren hebben we geprobeerd om dit plan samen met het bisdom, als vertegenwoordiger van de parochie, te maken. Dat is helaas niet gelukt. Daarom zijn onze deskundigen opnieuw achter de tekentafel gaan zitten en hebben we als gemeente een nieuw plan gemaakt.

Het plan in het kort

In dit nieuwe plan wordt het historisch karakter van het gebied bewaard en versterkt met nieuwbouw. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. Zo behouden en restaureren we het kerkfront van de Schanskerk en laten we de voorste delen van de kerkmuur staan. Achter het front en deze muren komt nieuwbouw. Welke functie deze nieuwbouw precies krijgt, is nog niet besloten. Bij de kerk komt ruimte om te parkeren. Niet alleen het kerkfront wordt gerestaureerd, ook de pastorie wordt in ere hersteld. Om het historisch lint te herstellen, bouwen we bovendien naast de pastorie een klein cluster van mooie woningen. Qua stijl zullen deze woningen bij de bestaande bebouwing in het Schansgebied passen. Een groen park met wandelpaden en drie parkeerclusters met groene hagen eromheen maken het plan compleet. 

Wat vindt u?

We zijn benieuwd wat u van het plan vindt. U kunt ons dit op verschillende manieren laten weten. Zo kunt u de online vragenlijst invullen. Dit kan tot de sluitingsdatum op 4 april. In deze vragenlijst stellen wij vragen zoals ‘Wat spreekt u het meest/minst aan van het plan voor het nieuwe Schansgebied?’ Ook kunt u de inloopbijeenkomst bezoeken Deze vindt plaats op 28 maart tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis van Uithoorn. Op de pagina Het plan in het kort leest u meer informatie over het plan. Ook kunt u het filmpje over het plan bekijken. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Wat gebeurt er met uw mening?

De uitkomsten van de enquête en de reacties tijdens de inloopavond worden gedeeld met de gemeenteraad. Op 13 april staat het plan op de agenda van de commissie Wonen & Werken. Op 28 april staat het plan op de agenda van de gemeenteraad. Op die datum neemt de gemeenteraad, mede op basis van uw reacties, een besluit over het plan voor de nieuwe inrichting van het Schansgebied. Uiteraard delen we de uitkomsten van de enquête Dit doen we op deze website. U kunt ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo mist u niets!

Het groene plan voor het Schansgebied wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol.

Cookie-instellingen