Aanvullende analyse participatie Schansgebied

27-04-2022 412 keer bekeken

Op 13 april stond het gemeentelijk plan voor het Schansgebied op de agenda van de commissie Wonen & Werken. Tijdens deze bijeenkomst heeft de commissie ook gesproken over de uitkomsten van de participatieronde en is besloten een aanvullende analyse van het participatieverslag te maken.

De participatieronde voor het Schansgebied bestond uit een bewonersavond, een inloopavond en een enquête. De resultaten van deze participatieronde vindt u in het participatieverslag Schansgebied

Aanvullende analyse

In het participatieverslag over het gemeentelijk plan voor het Schansgebied is geen onderscheid gemaakt tussen deelnemers van de enquête op basis van hun woonplaats. De commissie wil echter graag weten in hoeverre de woonplaats van de deelnemers invloed heeft op hun antwoorden. Daarom is er een aanvullende analyse (2,9 mb) gemaakt. Hierin maken we voor de gesloten vragen van de enquête onderscheid tussen de antwoorden van mensen die in het Schansgebied wonen en mensen die niet in het Schansgebied wonen. De aanvullende analyse is inmiddels naar de gemeenteraad verstuurd.

Wat gebeurt er nu?

Op 28 april staat het plan voor het Schansgebied op de agenda van de gemeenteraad. Op die datum neemt de gemeenteraad, mede op basis van de reacties, een besluit over de hoofdlijnen van het plan voor de nieuwe inrichting van het Schansgebied. Ook beslist de gemeenteraad dan of er een voorbereidingskrediet komt om het plan verder uit te werken. Als de gemeenteraad op 28 april instemt, wordt het plan daarna verder uitgewerkt. Bij deze uitwerking wordt het plan waar mogelijk aangepast om aan de reacties van de bewoners tegemoet te komen. Een nieuwe versie van het plan wordt weer met omwonenden en andere geïnteresseerden besproken. Dit zal waarschijnlijk voor de zomervakantie zijn. Wanneer de realisatie van de plannen daadwerkelijk start, is nu nog niet duidelijk. De ervaring leert dat er vaak jaren zit tussen het moment van planvorming en de realisatie.

Cookie-instellingen