Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Schansgebied

23-02-2023 292 keer bekeken

Van 7 december 2022 tot en met 18 januari 2023 liep de inzageperiode van het bestemmingsplan Schansgebied. In deze periode kreeg u de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Op basis van alle ingediende zienswijzen hebben we opnieuw naar het plan gekeken. In dit bericht leest u ons besluit.

Wat hebben we besloten?

Na zorgvuldige overweging heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten het bestemmingsplan niet aan te passen op basis van de ontvangen zienswijzen. Het college heeft de inbreng van de inwoners serieus genomen en waardeert de betrokkenheid bij het plan. In de ‘Nota van beantwoording zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Schansgebied, Uithoorn’ leest u de onderbouwing van het besluit. 

Wat gebeurt er hierna?

De behandeling van het bestemmingsplan staat op 15 maart 2023 op de agenda van de raadscommissie en op 30 maart 2023 op de agenda van de gemeenteraad. Stelt de raad het bestemmingsplan vast? Dan maken we dit bekend via de Nieuwe Meerbode en het Gemeenteblad van Uithoorn (overheid.nl). Daarnaast publiceren we het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan vinden door te zoeken op plannaam Schansgebied.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft bij de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode duurt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking. De gemeente kan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan. Als de gemeenteraad heeft besloten, informeren wij u over hoe u beroep kunt instellen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken door te bellen naar 0297 – 513111 of te mailen naar dorpscentrum@uithoorn.nl. Wilt niets missen over de ontwikkelingen rondom het Schansgebied? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Zo mist u niets!

Cookie-instellingen