Gemeenteraad Uithoorn stelt bestemmingsplan Schansgebied vast

18-04-2023 278 keer bekeken

Op 30 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Schansgebied vastgesteld. Een belangrijke stap in het project! Wilt u het plan bekijken? Dat kan tijdens de inzageperiode. Online, of in het gemeentehuis. Ook kunt u in deze periode beroep instellen. In dit bericht leest u wanneer en hoe.

Het bestemmingsplan in het kort

Het plan voor het Schansgebied is een plan voor het héle gebied, met voldoende ruimte voor nieuwbouw, groen en parkeren. En aandacht voor het unieke, historische karakter van het gebied. Het vaststellen van het bestemmingsplan Schansgebied maakt dit plan juridisch en planologisch mogelijk.

Inzageperiode bestemmingsplan

Wilt u het bestemmingsplan online bekijken? Ga dan naar www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan vinden door te zoeken op de plannaam ‘Schansgebied’. Tijdens de inzageperiode kunt u het plan ook in het gemeentehuis vinden. Deze periode duurt van 19 april tot en met 31 mei 2023.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan tijdens de inzageperiode.
Wilt u in beroep gaan tegen het bestemmingsplan? Stuur dan per post een brief naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Wat gebeurt er daarna?

Na de periode van terinzagelegging treedt het bestemmingsplan in werking. Behalve als er tijdens de inzageperiode een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is dit het geval? Dan geldt het besluit van de gemeenteraad pas, wanneer een beslissing is genomen over dit verzoek. Is er geen verzoek ingediend? Dan kan de gemeente beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken door te bellen naar 0297 – 513111 of te mailen naar dorpscentrum@uithoorn.nl. Wilt niets missen over de ontwikkelingen rondom het Schansgebied? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Zo mist u niets!

Cookie-instellingen