Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Informatiebijeenkomst 26 juni

Tijdens de bewonersavond op 26 juni in Het Duet hebben de gemeente en Eigen Haard veel met u besproken. Bewoners die aanwezig waren hebben duidelijk gemaakt welke vragen en zorgen er leven. Bijvoorbeeld over de toekomst van hun woning en de wijk.

We hebben gesproken over het opzetten van een wijknetwerk. En over een ontwikkelplan voor de toekomst van Thamerdal. U leest hierover meer informatie op de website. 

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van de bewonersavond?

Onderhoud van woningen 

Sommige woonblokken zijn al verduurzaamd en gerenoveerd. Eigen Haard onderzoekt voor welke woonblokken verduurzamen en renoveren nog nodig is. Hiermee start Eigen Haard in oktober. In januari 2024 zal Eigen Haard u hier verder over informeren. Eigen Haard is ook begonnen met het snoeien van het groen in een aantal achterpaden.

Heeft u vragen over het onderhoud? Dan kunt u contact opnemen met Eigen Haard via info@eigenhaard.nl of 020-6801801. 

Onderhoud van de openbare ruimte

De gemeente is aan de slag gegaan met het groen en de stoepen in de wijk. Misschien heeft u dat al gezien. De gemeente onderhoudt de openbare ruimte waar dat nodig is.

Regelmatig informeren

Met een terugkerende nieuwsbrief zullen wij u regelmatig informeren. Deze nieuwsbrief krijgt u vier keer per jaar. Op die manier willen we u op de hoogte houden over het wijknetwerk, het ontwikkelplan en andere zaken.

Wijknetwerk en Klankbordgroep

Er zijn twee platforms waarin bewoners mee kunnen denken. Het wijknetwerk en de klankbordgroep. Het wijknetwerk gaat over de vragen en zorgen die er nu zijn. En die we op korte termijn aan kunnen pakken. 
De klankbordgroep denkt mee over het Ontwikkelplan, een plan over de langere termijn. Hierover informeren we u later uitgebreider.

Van de bijeenkomst is een getekend verslag gemaakt:

 

Cookie-instellingen