Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Ontwikkelplan Thamerdal

De gemeente Uithoorn wil voor alle inwoners een gezonde en veilige leefomgeving. In Thamerdal zijn veel woningen van Eigen Haard verouderd. En bij zware regen is er steeds meer kans op wateroverlast in de wijk. De gemeente werkt daarom samen met Eigen Haard aan een ontwikkelplan voor de wijk Thamerdal. In dit plan beschrijven hoe we de openbare ruimte en de leefbaarheid kunnen verbeteren in de toekomst.

Dit doen we niet in één keer. Stap voor stap onderzoeken we wat er beter moet en kan. De basis voor het ontwikkelplan is de Omgevingsvisie Uithoorn 2040. Wij vinden het belangrijk dat u ook meedenkt over het ontwikkelplan.

Wij zullen bewoners uitnodigen om mee te denken tijdens een nieuwe bewonersbijeenkomst. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Deze nieuwsbrief krijgt u vier keer per jaar. Ook willen we voor dit ontwikkelplan een klankbordgroep oprichten. De klankbordgroep vertegenwoordigt de bewoners van Thamerdal. Hierover informeren wij verder u tijdens de bewonersbijeenkomst en via de nieuwsbrief.

Cookie-instellingen