Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Participatie met ondernemers, eigenaren en bewoners

Hoe maken we van de Dorpsstraat weer een straat waar ondernemers graag met hun bedrijf willen blijven of een nieuwe zaak willen vestigen? Welke ontwikkelingen zijn dan gewenst? Welke niet? En wat is realistisch? Over deze en andere vragen zijn we met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners in gesprek gegaan. De antwoorden gebruiken we om de gewenste toekomst voor de Dorpstraat te beschrijven. Niet gedetailleerd, maar op hoofdlijnen. Dat doen we in een zogenaamde gebiedsvisie: de Visie Dorpsstraat. De Visie Dorpsstraat laat zien hoe de Dorpsstraat er in de toekomst uit kan zien en hoe dat bereikt kan worden. De gemeente wordt bij het opstellen van de visie voor de Dorpsstraat bijgestaan door twee adviesbureaus die elkaar aanvullen: bureau Palmbout en bureau DTNP. Palmbout kijkt vooral naar het ruimtelijk ontwerp. DTNP kijkt vooral naar de economische mogelijkheden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Rond de zomer 2023 hebben we een aantal eigenaren en ondernemers geïnterviewd over hun toekomstbeeld voor de Dorpsstraat. In november en december hebben we vervolgens met ondernemers en vastgoedeigenaren samen gesproken over de toekomst van de Dorpsstraat. De wensen en ideeën die we daarmee hebben opgehaald, hebben we gebruikt om een eerste versie van de gewenste toekomst voor de Dorpsstraat te maken. Een eerste versie van de gebiedsvisie voor de Dorpsstraat dus. Deze versie van de visie hebben we in januari 2024 met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners besproken. De reacties die we van hen hebben gekregen hebben we verwerkt tot een nieuwe versie: de (concept) definitieve versie. 

Besluitvorming over (concept) definitieve versie

Tijdens een 4e en laatste participatieavond op 26 maart lieten we de ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners zien hoe hun opmerkingen verwerkt zijn. Zij werden hiervoor uitgenodigd.
Daarna legden we de visie 'ter inzage'. Dat betekent dat iedereen de visie kon inzien en een reactie geven door een zienswijze in te dienen
De reacties die in die periode zijn binnengekomen verwerken we. Daarna wordt de Visie Dorpsstraat aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming. 

Bekijk de Visie Dorpsstraat

Cookie-instellingen