Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Zienswijze indienen

Reageren op (delen uit) de visie kon tijdens de inzageperiode van 27 maart t/m 17 april 2024 door een zienswijze (reactie) in dienen. De reactietermijn is inmiddels gesloten.

Wat gebeurt er hierna?

Alle ontvangen zienswijzen worden beoordeeld en gebundeld tot een nota van antwoord. Deze nota wordt als bijlage toegevoegd aan de Visie Dorpsstraat die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Waar mogelijk worden de reacties verwerkt tot de conceptvisie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over de vaststelling van de visie, waarbij aandacht is voor de ontvangen zienswijzen. De vaststelling van de conceptvisie staat naar verwachting in juni 2024 op de agenda van de raad. 

Cookie-instellingen