Aansluitingen Sportlaan en inloopbijeenkomst

De plannen voor de ALDI met appartementen en voor de nieuwbouwwoningen op het Connexxionterrein zijn plannen van particuliere ontwikkelaars. Deze moeten goed aansluiten op de verkeersstructuur van de Sportlaan. Denk aan verkeersveiligheid van rijrichtingen en in- en uitritten op de juiste plek. Op de beoogde toegangsweg in de plannen van het Connexxionterrein kwamen al veel reacties van omwonenden. De gemeenteraad vroeg daarom om een aanvullend onderzoek van alternatieve opties. Dit resultaten van dit onderzoek legden we aan u voor tijdens de inloopbijeenkomst van 18 juli 2022. Wat vond de wijk de beste optie? 

Dit waren de 3 varianten

Wat gebeurde er met uw reactie?

De informatieavond is goed bezocht en we ontvingen 50 reacties op de plannen. Op het eerste gezicht leek er een voorkeur te zijn voor variant 2, met toegang tot het Connexxionterrein aan de kant van de ALDI. Maar uit de opmerkingen zien we wel dat veel omwonenden deze oplossing vooral als ‘beste van de slechten’ zien. Vanuit veiligheid vinden de verkeersdeskundigen overigens niet dat een van de varianten onveiliger is.

Hiernaast horen we afgelopen jaren bij andere informatiebijeenkomsten in Kootpark ook regelmatig de roep om ruimte voor groen. Dit groen zou in de herinrichting plaats krijgen in het middengebied, tegenover de sauna. Het deel dat nu gemeentegrond en parkeerruimte is.

Uitzoomen gebied

Dit alles maakt dat de herinrichting van de Sportlaan best een ingewikkelde puzzel is. En reden tot discussie. Daarom bekijken we het gebied nogmaals. Nu uitzoomend en met de visie van een landschapsarchitect, Caspar Slijpen. Hij heeft over de terreingrenzen heen gedacht en een aantal ideeën op papier gezet. Deze schets vindt u onder Nieuw groen plan Sportlaan. Hierbij is vooral veel groen aangegeven, een nieuwe verdeling van parkeerruimte en een alternatief wegenplan.

Op de hoogte blijven

Wilt u graag de ontwikkelingen blijven volgen in Kootpark-Oost? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief. Zo mist u niets!
 

Cookie-instellingen