Nieuw groen plan Sportlaan

De resultaten van de enquête in de wijk deze zomer en de roep om meer groen maakt dat de herinrichting van de Sportlaan best een ingewikkelde puzzel is. En reden tot discussie. Daarom hebben we het gebied nogmaals bekeken. Nu uitzoomend en met de visie van een landschapsarchitect, Caspar Slijpen. Hij heeft over de terreingrenzen heen gedacht en een aantal ideeën op papier gezet. Hierbij is vooral veel groen aangegeven, een nieuwe verdeling van parkeerruimte en een alternatief wegenplan.

Op zaterdag 19 november 2022 was Caspar Slijpen met de gemeente aanwezig op de informatiestand aan de Sportlaan. Hij lichtte het plan toe en beantwoordde vragen. Bewoners konden hun reactie geven. De reacties nemen we, samen met de stedenbouwkundige en financiële aspecten, mee naar het college en de raad voor besluitvorming. Hieronder leest u de hoofdlijnen uit de ideeënschets. 

Hieronder een aantal ideeën uit het plan: 

De 'knoop'

De S-bocht in de weg is vereenvoudigd en er is meer groen toegevoegd.

1. Een diagonale verbinding ipv een dubbele bocht

2. Aansluiting op het voet-/fietspad naar zwembad/sauna, Stadium, De Wende

3. Inrit naar Sportlaan 53 met twee parkeerplaatsen op eigen terrein

4. Bestaande ondergrondse afvalcontainers 

5. Meer groen aan beide zijden van de weg met bomen

6. Eigen terrein sauna

Wegaansluitingen zo dicht mogelijk op de Sportlaan

Het wegenplan is vereenvoudigd en verschillend verkeer wordt goed geleid.

1. Weg voor appartementen De Wende, Stadium, zwembad/sauna en achtertuinen woningen langs de Zijdelweg

2. Auto in-/uitrit voor winkel en woningen van ALDI

3. Aparte laden/lossen uitgang voor ALDI

4. Linksaf voor nieuwbouwwijk Connexxion

5. Resterend verkeer rechtsaf en ontsluiting 8 woningen Connexxion en bestaande noordelijke wijk

Combinatie parkeren ALDI en brandweer

Door over de terreingrenzen te kijken kan parkeren anders worden ingedeeld. Het parkeren met halfopen verharding krijgt een groen aanzicht.

1. Winst door dubbelgebruik parkeren

2. Twee extra plaatsen bij ALDI

3. Ruimte voor fietsenstalling en ondergrondse afvalcontainers

4. Voetpad over terrein van de ALDI ipv langs Sportlaan

5. Groene in-/uitrit voor laden en lossen

Veiliger kruispunt

Minder asfalt, meer groen en een veiliger fietspad bij de aansluiting op de kruising.

Park Sportlaan

Door aandacht en ruimte voor langzaam verkeer (fietsers en wandelaars) ontstaat 'Park Sportlaan.

1. Gecombineerde weg voor voetgangers, fietsers. Auto’s zijn te gast. Alle ingangen komen uit op “Park Sportlaan”

2. Verplaatsen 6 parkeerplaatsen Stadium

3. Suggestie parkeeringang toekomstige ontwikkeling sauna

4. Toegang naar achtertuinen woningen Zijdelweg

5. Verplaatsen bestaande ondergrondse afvalcontainers

6. Parkeerplaatsen verharden met grasverharding (halfopen)

Wonen aan een parkje

Door het groen van de tuinen over te laten lopen in het openbare groen, krijg je het gevoel aan een park te wonen.

1. verharding en parkeren onzichtbaar vanuit Connexxionterrein door groene keerwand

2. Gebouwen met de voeten in het groen (grasveld)

3. Ingang parkeergarage inbedden in groen

4. Privé-openbaar in elkaar laten overlopen

5. Eenvoud in groen, functioneel, overzichtelijk, natuurlijke uitstraling, bijdrage aan biodiversiteit

Resultaat

Van te veel op een te kleine plek, naar ruimtelijkheid en groen.

 

 

 

 

Cookie-instellingen