Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Het aangepaste plan

Wat vindt u van het plan voor de herinrichting van het parkeerterrein achter het gemeentehuis, de zijkant van het gemeentehuis aan de Korte Boterdijk en de Korte Boterdijk zelf? In juni stelden we deze vraag aan omwonenden, belangstellenden en de medewerkers van de gemeente. Op basis van alle reacties hebben we het plan uitgewerkt tot een definitief schetsontwerp, dat inmiddels door het college is vastgesteld. Wat er precies is gewijzigd, dat leest u op deze pagina. Wilt u de uitkomsten van de participatiebijeenkomst lezen, dan verwijzen we u naar het participatieverslag juli 2023.

Wijzigingen in het plan

Uit de participatie komt naar voren dat groen nóg meer nadruk mag krijgen in het plan. En dat het behouden van de bomen een belangrijk aandachtspunt is. Daarnaast is de verkeersveiligheid langs de Korte Boterdijk een belangrijk aandachtspunt. Naar aanleiding van deze punten hebben we het plan aangepast.

Groen

Zo hebben we bekeken hoe we het plan groener kunnen maken en bomen kunnen behouden. We ontkomen er helaas niet aan om bomen te kappen. Dit heeft ook te maken met de ophoging van het parkeerterrein. Deze ophoging was ook zonder uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen noodzakelijk geweest. Meerdere bomen overleven deze ophoging niet. Dat heeft ons onderzoek laten zien. We kijken namelijk altijd of we bomen kunnen behouden. Wel gaat het waarschijnlijk lukken om de bomen langs het Zijdelmeer te behouden, omdat we daar minder gaan ophogen. Overigens plaatsen we minstens hetzelfde aantal bomen terug. Daarbij planten we meerdere soorten. Dat is belangrijk voor de biodiversiteit.   

Daarnaast hebben we midden op het parkeerterrein meer groen toegevoegd. En is ook de bestrating in het nieuwe plan groener. Zo hebben we de betonstraatstenen tussen de parkeervakken vervangen door grasklinkers. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

Alleen tegen de achtergevel van het gemeentehuis komen betonstraatstenen, zoals in het oorspronkelijke plan. Daar zijn namelijk de parkeerplaatsen voor mindervaliden. Mensen die minder mobiel zijn kunnen zich makkelijker verplaatsen over de betonstraatstenen. De weg die door het nieuwe parkeerterrein aan de zijkant van het gemeentehuis loopt wordt ook bestraat met grasklinkers. Tot slot komt langs de Korte Boterdijk bij de brug ook meer groen.

Verkeersveiligheid

Tussen de ingang naar het Kofschip en de brug laten we de parkeerplaatsen namelijk vervallen. Dit doen we om aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen. Zij wilden liever geen parkeerplaatsen langs de Korte Boterdijk ter hoogte van de brug. Doordat de parkeerplaatsen langs de Korte Boterdijk zijn vervallen, blijft de weg daar 5 meter breed.

Overige aanpassingen

In het oorspronkelijke plan stonden 2-4 laadpalen aan de rand van het parkeerterrein, grenzend aan het Zijdelmeer ingetekend. Deze laadpalen worden verplaatst naar het parkeerterreintje aan de zijkant van het gemeentehuis. Hier staan de laadpalen minder in het zicht. De parkeerplaatsen tegen de achtergevel van het gemeentehuis worden smaller gemaakt om meer plaats te maken voor papiercontainers die in- en uitgereden worden. De opstelplaatsen van de papiercontainers komen bij de ondergrondse-vuilcontainers/minicontainers aan de Korte Boterdijk. Ook krijgen de bevoorradingsvrachtwagens meer ruimte om op het parkeerterrein te keren.

Door alle aanpassingen is het aantal parkeerplaatsen dat we toevoegen iets minder geworden. Er komen nu 46 extra parkeerplaatsen. In totaal zijn er dan straks 122 parkeerplaatsen rond het gemeentehuis.

Wijk Kofschip

De omwonenden hebben gevraagd of de wijk Kofschip tegelijk met de Korte Boterdijk aangepakt kon worden. Dit is helaas niet mogelijk.  Het onderhoud van het Kofschip staat namelijk nu nog niet op de planning. Na de bewonersbijeenkomst heeft Duo+ beoordeeld of het wenselijk/ noodzakelijk is om dit onderhoud tegelijk met de werkzaamheden aan het parkeerterrein en de Korte Boterdijk op te pakken. De conclusie van Duo+ is dat er geen aanleiding is om de ophoging van het Kofschip naar voren te halen. Wel is het noodzakelijk om wortelopdruk en straatwerk langs de schuren in het Kofschip aan te pakken. Het nieuwe plan wordt zo aangelegd dat er geen wateroverlast in het Kofschip zal ontstaan. Zo leggen we voor het Kofschip een drempel aan om wateroverlast te voorkomen.

Hoe ziet het aangepaste plan eruit?

Hieronder ziet u een schets van het nieuwe aangepaste plan. Klik op de afbeelding voor pdf.

 

Cookie-instellingen